För projektets genomförande svarar en ledningsgrupp:
  • Lennart Limberg, Riksföreningen Sverigekontakt, projektledare
  • Per Clemensson, sekreterare - Pers hemsida
  • Thomas Magnusson, Göteborgs Universitets historiska institution
  • Lars-Olof Lööf, Göteborgs Stadsmuseum
  • Louise Lönnroth, Landsarkivet i Göteborg
Som excerpister, intervjuare och inventerare medverkar på frivillig basis intresserade personer, varav flera är medlemmar i GöteborgsRegionens Släktforskare (GRS, f.d. Västra Sveriges genealogiska förening), Riksföreningen Sverigekontakt och Vasaordern av Amerika.

Forskningsprojektet har även periodvis haft anställda.

 
Projektledning, Intervjuer, Bibliotek, Administration och Kassa
Postadress:
Box 53066
400 14 GÖTEBORG
Besöksadress:
Riksföreningen Sverigekontakt
Dicksonsgatan 6
412 55 GÖTEBORG
Telefon:
031-818650
Telefax:
031-20 99 02
 

Beställning av CD och information
Inger Clemensson
Södra Vägen 79
SE 412 54 Göteborg
Telefon 031-206563
Mobil 0731-593074
E-post inger@clemensson.net