Gbg-Emi logga
   
  Databasen Emigranten Populär kan beställas för pris 350 SEK. Beställning!

An American version of the database CD-emigranten is for sale! CD 1-2/2001
The American version can be ordered here! The price is 70 USD.

Frågor & svar om - CD Emigranten
   

Göteborgs-Emigranten

  Göteborgs-Emigranten var ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Göteborg (arkivmyndighet och -depå för Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län), Historiska institutionen vid Göteborgs universitet, Göteborgs kommun (Göteborgs Stadsmuseum) och Sverigekontakt. Projektets mål var att dokumentera och beskriva Göteborgs emigrations- och immigrationshistoria genom registrering av emigranter och immigranter, insamling av emigrantminnen samt intervjuer med Göteborgsemigranter m.m.

Projektet är nu avslutat som sådant men drivs vidare i bevarande syfte av GöteborgsRegionens Släktforskare. Här kan också material beställas.

Kontaktperson hos GöteborgsRegionens släktforskare:

Ewert Arwidsson