Frågor & Svar om CD-emigranten 1-2/2001
 • Tryck på tangenten insert så får du tillbaka de uppgifter du skrivit in vid föregående sökning. Bra att använda om du bara vill ändra enstaka uppgifter i sökningen.
 • Skivorna är separata (olika databaser). Båda skivorna kan kopieras till hårddisk.
 • För att söka ressällskapet behöver inte källkodsnumret upprepas. Högerklicka på källkoden i visningen av hel post och välj Kopiera, gå sedan till inskrivningsformuläret och högerklicka på fältet för källkod, välj Klistra in. Starta sedan sökningen på den inklistrade källkoden.
 • Vid sökning på namn av typen Andrén, Bergén o s v stannar sökningen vid det första namnet med accent. För att komma runt detta sök på del av namnet till och med konsonanten närmast före e eller é. Du får då en lista som innehåller alla namn med den valda början, du får sedan söka upp det namn du söker i listan. (Rättat i amerikansk version.)
 • Tyvärr har på grund av ett misstag Malmö poliskammares emigrantlistor 1887 inte registrerats.
 • Eftersom de finnländare som reste över Göteborg 1880- -1895 har registrerats manuellt i särskilda band, har de ej kommit med i databasen. De maskinskrivna registren finns i Landsarkivet i Göteborg, Emigrantinstitutet i Växjö och i Emigrantregistret i Karlstad samt i Riksarkivet i Helsingfors.
 • Genom källkoden kan man få uppgift om namnet på fartyget mellan Sverige och England genom att skriva till någon av de institutioner som har källorginalet eller mikrokort av det tex Emigrantinstitutet i Växjö eller Landsarkivet i Göteborg.
 • Endast namnet på Wilsonlinjens fartyg kan erhållas via källkoden. Atlantbåtens namn kan inte nås genom denna kod.
 • I SAL-databasen har samtliga resande mellan Sverige och USA samt vice versa tillhörande klass 1-2 medtagits. Uppgift om tredjeklasspassagerarna finns ej i denna bas. De kan sökas via det stora emigrantregistret 1. SAL-registret omfattar både emigranter och turister från både USA och Sverige.
 • Med grupptillhörighet menas personer som upptagits på samma kontrakt/biljett.
 • I den amerikanska versionen har vissa av ovanstående brister rättats till. Du kan bl a kopiera till urklipp direkt ur baserna.