EMISJÖ
Omfattar namnen på ca 20.000 sjömän, som 1812-1930 rymt eller avmönstrat från sina fartyg utanför Europa, främst i Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Australien, och som kan tänkas ha blivit bosatta där. Även sjömän som avlidit utanför Europa, har medtagits. Uppgifterna är hämtade ur Göteborgs, Lysekils m fl sjömanshus avmönstringsjournaler och omfattar namn, födelsetid och -församlingar, hemförsamlingar, fartygsnamn, avmönstringshamn och -tid.Utdrag ur lista över Göteborgssjömän, vilka rymt eller avmönstrat utanför Europa till och med 1930. Databasen EMISJÖ.Specifikation över uppgifterna rörande den förrymde matrosen O A Carlsson i databasen EMISJÖ.