EMIHAMN
Omfattar namnen på ca 1,3 miljoner utvandrare, vilka emigrerade över de svenska hamnarna Göteborg 1869-1930, Malmö 1874-1930, Stockholm 1869-1930, Norrköping 1859-1919 och Kalmar 1880-1893. Här finns uppgifter om deras ressällskap, hemorter, ålder, destinationsorter och emigrationstid. Uppgifterna är hämtade ur respektive städers polisarkiv och registret har utarbetats av Landsarkivet i Göteborg och överförts till ADB av Emigrantregistret i Karlstad. Kalmardelen har utarbetats av Svenska Emigrantinstitutet.Utdrag ur lista över emigranter med namnet Clemensson utflyttade 1869-1930 över hamnen Göteborg. Databasen EMIHAMN.Specifikation över uppgifterna rörande emigranten C E Sune Clemensson i databasen EMIHAMN.