EMIBAS
Omfattar namnen på ca 37 000 utvandrare mantalskrivna i Göteborgs centrala församlingar. Databasen upptar alltså samtliga utvandrade götaborgare från mitten av 1700-talet till 1950. ännu saknas några församlingar. Uppgifterna har hämtats ur kyrkobokföringen och omfattar namn, födelse-tid och -församling, hemförsamling, bostadsadress, inflyttningsförsamling, emigrationstid, yrke samt ibland familjemedlemmar och föräldrar.
Databasen har tagits fram av Forskningsprojektet Göteborgs-Emigranten.


Specifikation över uppgifterna rörande Erik Fritiof Dahlberg i databasen EMIBAS Göteborgs-Emigranten.Utdrag ur lista över emigrerade Göteborgare med namnet Dahlberg till och med 1930 i databasen EMIBAS Göteborgs-Emigranten.