Databasen Emigranten på CD-ROM (PC)
Här hittar du utvandrare från hela Sverige:
Utgiven i samarbete 1996 av
 • Svenska Emigrantinstitutet i Växjö
 • Emigrantregistret i Karlstad
 • Göteborgs-Emigranten i Göteborg
En senare version CD 1-2/2001 kan beställas för 600 SEK. Beställning!


Det finns också en amerikansk version av CD-emigranten 1-2/2001. Den kan beställas för 70 USD. Beställning!

2006 har Emigrantregistret i Karlstad och Göteborgs-emigranten utgivit en ny utvidgad version; Databasen Emigranten populär Pris 350 SEK. Beställning!

Emigranten Populär
Så äntligen har den nya versionen av CD Emigranten 2001 utkommit , nu under namnet Databasen Emigranten Populär. Den nya och tredje versionen av emigrantskivan har förändrats enligt följande i förhållande till de tidigare versionerna
 • Två skivor har blivit en
 • Priset 1.250:- har blivit 350:-
 • Gemensam sökfunktion för samtliga databaser har installerats
 • Vissa skrivfel har rättats
 • Vissa databaser har kompletterats från 1930 till 1950
 • Ny databas över Emigrantagenten Bröderna Larssons korrespondens 1879-1911 (63.000 brevskrivare) har intagits med uppgift om namn, bostadsort, destinationsort, brevinnehåll. Originalbreven finns på Landsarkivet i Göteborg, varifrån kopia av breven kan beställas efter arkivsignum; scanning av breven pågår och utkommer inom ett par år på särskild cd eller dvd
 • Särskilda mer genomarbetade databaser Emibas för Göteborg och Värmland har nu fått plats på skivan. Dessa omfattar till viss del utvandrarens föräldrar och anteckningar om honom.
 • Vissa statistikmöjligheter i form av frekvenstabeller och diagram samt emigrantfilmerna och bildbandet om emigrationen har uteslutits (version 1-2 som omfattar dessa moment finns hos institutioner m fl och kan nyttjas där)
 • Kortfattad manual finns på skivan
 • Engelsk och Mac-versioner finns inte
Versionshistoria CD Emigranten
För dem som är obekanta med de tidigare versionerna lämnar jag en redogörelse för deras tillkomst och innehåll. Emigrantskivan publicerades första gången 1996 och var frukten av ett samarbete mellan Göeborgs-Emigranten, Emigrantregistret i Karlstad och Emigrantinstitutet i Växjö. Göteborgs-Emigranten i sin tur är ett samarbetsprojekt mellan Landsarkivet i Göteborg, Göteborgs Stadsmuseum, Göteborgs Universitets historiska institution och Riksföreningen Sverigekontakts lokalförening i Göteborg. CD Emigranten Populär omfattar sammanlagt 1,5 miljon personer som utvandrat från hela Sverige från början av 1800-talet ­ 1950 till i första hand Amerika men också till Sydafrika, Australien, Nya Zeeland, Argentina, Ryssland, Norden mm.

Grundarbete
Grundarbetet gjordes av landsarkivet genom excerpering av Sveriges passagerarlistor 1869-1950 och Svenska Amerikalinjens passagerare 1915-1950 och av Karlstads emigrantregister genom digitalisering av materialet mm. Emigrantinstitutet i Växjö medverkade vid tillkomsten av versionerna 1-2 särskilt genom Lars-Göran Johanssons insats men har vid föreliggande version inte deltagit i samarbetet. Särskilt bör påpekas, att Riksföreningen Sverigekontakts lokalförenings i Göteborg medlemmar i stor omfattning har utfört registreringarna för databaserna Emibas i Göteborg (utvandrare i kyrkbokföringen) 1783-1950 och Emisjö (rymda och avmönstrade sjömän från VästSverige utanför Europa) 1812-1950. I den nya versionen Emigranten Populär har lokalföreningen särskilt ägnat sig åt att gå igenom Emigrantagenten Bröderna Larssons korrespondens och registrerat samtliga brevskrivare, sammanlagt 63.000. Det är inte möjligt att nämna alla medverkande i arbetet med Emigranten Populär men Riksföreningen Sverigekontakts medlemmar Mabel Hoods, Rune Larssons, Anita Fyhrs och Ulla Setterbergs arbetsinsatser vid tolkningen av de Larssonska breven är imponerande. Vidare har arbetsgruppen Emigration och historia i Östmark på ett förtjänstfullt sätt varit behjälpliga med datoriseringen av materialet.

EMIBAS
Vid sidan av skivan Emigranten Populär finns en annan emigrantskiva , som utgivits av Sveriges Släktforskarförbund i samarbete med Växjö Emigrantinstitut, och som går under namnet EMIBAS. Skillnaden mellan dessa skivor är att EMIBAS hämtat sina uppgifter ur kyrkbokföringen, främst husförhörslängder-församlingsböcker och utflyttningslängder, medan Emigranten Populär i huvudsak hämtat sina uppgifter ur källor som upptar utvandrare som konstaterats har givit sig iväg (passjournaler, passagerarlistor, SAL, Wasa-orden). I databasen EMIBAS saknas ett mindre antal församlingar och registret upptar såväl pesoner som utvandrat som personer vilka uppgivit att de skall utvandra men aldrig kommit iväg.

Emigranten Populär kan beställas via trewetrans@telia.com. Under släktforskardagarna säljs skivan genom GöteborgsRegionens Släktforskare.